Жела

Тиква Хокайдо

Тази разновидност отглеждаме за втори сезон. Мястото е подготвено от предната есен с покривна култура — смеска ръж, тритикале и зимен грах. Растат природосъобразно, не се ползват торове и препарати за растителна защита.

На тиквите от сезон 2015 година е извършено изпитване за съдържание на тежки метали (PDF).

*